Početna
Svete mise
Župa
Crkva
Kapela
Škola
Povijest
Majčin dan
Galerija

Kontakt

MAJČIN DAN

Majka zauzima posebno mjesto u životu pojedinca, kao i u društvu. Njena uloga je nezamjenjiva. Motivi majke s djetetom se javljaju u najdavnije doba. Ona je simbol hraniteljice i voditeljice života. Naš planet od milja zovemo „majka zemlja“. Isto tako simbol brige crkve za vjernike se očitava u pojmu „majke crkve“.


Hrvatskoj majci

Majčin dan se slavi u puno zemalja svijeta. Zabilježeno je da su već rimljani i grci imali poseban dan koji je bio posvećen majkama. U Hrvatskoj se majčin dan slavi drugu nedjelju u svibnju. Poseban je to dan u kojem se cijela obitelj okupi kako bi iskazala ljubav prema majkama. Za župu Velika Erpenja je to veliki dan. Tu je uređeno spomen područje Hrvatskoj majci.


Grob Justine Mihanović Petropoljske

Ovaj brijeg je izabran jer je tu pokopana majka autora hrvatske himne, Justina Mihanović. Justina Mihanović Petropoljska, rođena Kušević, pokopana je 23. prosinca 1858. godine pokraj crkve Sveta Tri Kralja. Godine 1974. je grob uređen i obnovljena je nadgrobna ploča. Zahvaljujući družbi „Braća Hrvatskog Zmaja“ 1997. godine je uređeno spomen područje, kao i grob Justine Mihanović.


Natpis družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“
©2007 Župa Velika Erpenja